Dental Filling Price List at Saigon Dental Implants

Tổng lượt xem: 218 lượt xem
Theo dõi Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn trên

Tram rang banner compressed

DENTAL FILLINGS COST 50% DISCOUNT
CAVITY DENTAL FILLING I 26 – 43 USD 13 – 22 USD
CAVITY DENTAL FILLING II, III, IV 43 – 86 USD 22 – 43 USD
CAVITY DENTAL FILLING V 26 – 43 USD 13 – 22 USD
COSMETIC DENTAL FILLINGS/DENTAL FILLINGS 60 – 86 USD 30 – 43 USD
FILLING SPACED TEETH 43 – 86 USD 22 – 43 USD
ROOT CANAL TREATMENT COMPLETED 26 – 43 USD 13 – 22 USD
WHITE SPOT TREATMENT 26 – 43 USD 13 – 22 USD
YELLOW SPOT TREATMENT 130 – 174 USD 65 – 87 USD

Bảng giá tổng quát

Đăng ký dịch vụ Trám Răng Thẩm Mỹ

Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn đã được Sở Y tế tại thành phố thẩm định và cấp phép thực hiện các danh mục kỹ thuật nha khoa khác nhau. Quý khách hàng sẽ chỉ được cung cấp các dịch vụ nằm trong danh mục kỹ thuật được Sở Y tế cho phép tại từng phòng khám. Đối với những danh mục kỹ thuật không nằm trong phạm vi được phép, quý khách sẽ phải thực hiện tại bệnh viện.