Dental Filling Price List at Saigon Dental Implants

THĂM KHÁM VÀ TƯ VẤN HỖ TRỢ
KHÁM VÀ TƯ VẤN KHÔNG TÍNH PHÍ
CHỤP X – QUANG QUANH CHÓP 100.000
CHỤP CEPHALO 300.000
CHỤP PANORAMA 300.000
CHỤP 3D KIỂM TRA TỔNG QUÁT RĂNG 500.000
TRÁM RĂNG GIÁ GỐC GIÁ ƯU ĐÃI 50%
TRÁM RĂNG SÂU XOANG I 600.000 – 1.000.000 300.000 – 500.000
TRÁM RĂNG SÂU XOANG II, III, IV 1.000.000 – 2.000.000 500.000 – 1.000.000
TRÁM RĂNG SÂU XOANG V 600.000 – 1.000.000 300.000 – 500.000
TRÁM RĂNG THẨM MỸ/ĐẮP MẶT RĂNG 1.400.000 – 2.000.000 700.000 – 1.000.000
TRÁM KẼ RĂNG THƯA 1.000.000 – 2.000.000 500.000 – 1.000.000
TRÁM RĂNG KẾT THÚC CHỮA TỦY 600.000 – 1.000.000 300.000 – 500.000

Bảng giá tổng quát

Đăng ký dịch vụ Trám Răng Thẩm Mỹ