Porcelain Dental Crown Prices List at Saigon Dental Implants

Latest update on cosmetic porcelain dental crown prices in Ho Chi Minh City. Contact Saigon Dental Implants immediately for advice and attractive incentives.

porcelain dental crown prices

THĂM KHÁM VÀ TƯ VẤN HỖ TRỢ
KHÁM VÀ TƯ VẤN KHÔNG TÍNH PHÍ
CHỤP X – QUANG QUANH CHÓP 100.000
CHỤP CEPHALO 300.000
CHỤP PANORAMA 300.000
CHỤP 3D KIỂM TRA TỔNG QUÁT RĂNG 500.000
RĂNG SỨ THẨM MỸ GIÁ GỐC GIÁ ƯU ĐÃI
RĂNG SỨ KIM LOẠI
30%
RĂNG SỨ KIM LOẠI THƯỜNG (BH 3 NĂM) 2.100.000 1.500.000
RĂNG SỨ KIM LOẠI TITAN (BH 3 NĂM) 3.500.000 2.500.000
RĂNG SỨ KIM LOẠI QUÝ (BH 5 NĂM) 14.000.000 10.000.000
RĂNG SỨ KHÔNG KIM LOẠI
50%
RĂNG TOÀN SỨ ZIRCONIA UNC (HÀN QUỐC) (BH 3 NĂM)
(CHỈ THỰC HIỆN 1-3 RĂNG)
6.000.000 3.000.000
RĂNG TOÀN SỨ DDBIO (ZIRCONIA BRILLIANT – ĐỨC) (BH 10 NĂM) 8.000.000 4.000.000
RĂNG TOÀN SỨ CERCON (ĐỨC) (BH 7 NĂM) 10.000.000 5.000.000
RĂNG TOÀN SỨ CERCON HT (ĐỨC) (BH 7 NĂM) 14.000.000 7.000.000
RĂNG TOÀN SỨ ZOLID (ĐỨC) (BH 10 NĂM) 14.000.000 7.000.000
RĂNG TOÀN SỨ LAVA (MỸ)icon hot (BH 15 NĂM) 16.000.000 8.000.000
RĂNG TOÀN SỨ LISI (MỸ) (BH 10 NĂM) 20.000.000 10.000.000

Bảng giá tổng quát

Đăng ký dịch vụ Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ