Porcelain Veneer Price List at Saigon Dental Implants

Update the latest porcelain veneer price list in 2024 at Saigon Dental Clinic. Contact us now for advice and to schedule an appointment!

porcelain veneer price

THĂM KHÁM VÀ TƯ VẤN HỖ TRỢ
KHÁM VÀ TƯ VẤN KHÔNG TÍNH PHÍ
CHỤP X – QUANG QUANH CHÓP 100.000
CHỤP CEPHALO 300.000
CHỤP PANORAMA 300.000
CHỤP 3D KIỂM TRA TỔNG QUÁT RĂNG 500.000
MẶT DÁN SỨ 30%
MẶT DÁN SỨ EMAXicon hot (BH 5 NĂM) 10.000.000 7.000.000
MẶT DÁN SỨ LISIicon hot (BH 5 NĂM) 14.000.000 10.000.000
INLAY/ONLAY EMAX 5.000.000

Bảng giá tổng quát

Đăng ký dịch vụ Dán Răng Sứ Veneer