Price List for Braces – Orthodontics at Saigon Dental Implants

Find out details about the Price List for Braces, including services and braces time. Choose the appropriate braces package to ensure effectiveness and save costs at Saigon Dental Implants

THĂM KHÁM VÀ TƯ VẤN HỖ TRỢ
KHÁM VÀ TƯ VẤN KHÔNG TÍNH PHÍ
CHỤP X – QUANG QUANH CHÓP 100.000
CHỤP CEPHALO 300.000
CHỤP PANORAMA 300.000
CHỤP 3D KIỂM TRA TỔNG QUÁT RĂNG 500.000
NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA GIÁ GỐC GIÁ ƯU ĐÃI
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI CẤP ĐỘ I 32.000.000 16.000.000
CẤP ĐỘ II 50.000.000 25.000.000
CẤP ĐỘ III 64.000.000 32.000.000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI COMPOSITE CẤP ĐỘ I 42.000.000 21.000.000
CẤP ĐỘ II 60.000.000 30.000.000
CẤP ĐỘ III 74.000.000 37.000.000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ CẤP ĐỘ I 40.000.000 26.000.000
CẤP ĐỘ II 60.000.000 39.000.000
CẤP ĐỘ III 80.000.000 52.000.000
HỆ THỐNG MẮC CÀI TỰ BUỘC +30%
NIỀNG RĂNG MẶT TRONG/ MẶT LƯỠI TÙY MỨC ĐỘ 90.000.000 – 140.000.000 65.000.000 – 100.000.000
NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT INVISALIGN TÙY SỐ LƯỢNG KHAY 100.000.000 -150.000.000 70.000.000 – 120.000.000
GẮN LẠI MẮC CÀI MỚI (COMPOSITE) 200.000
GẮN LẠI MẮC CÀI MỚI (SỨ) 500.000
ĐẶT MINIVIS KÉO RĂNG 1.500.000 – 2.500.000
KHÍ CỤ NONG HÀM 5.000.000
HÀM DUY TRÌ SAU CHỈNH NHA 1.000.000 – 2.000.000
KHÍ CỤ GIỮ KHOẢNG CHO RĂNG VĨNH VIỄN MỌC 2.000.000
CHỈNH NHA – THÁO MẮC CÀI (ĐÃ ĐIỀU TRỊ NƠI KHÁC) 2.000.000 – 3.000.000
CHỈNH NHA – THÁO KHÍ CỤ DUY TRÌ (ĐÃ ĐIỀU TRỊ NƠI KHÁC) 500.000 – 1.000.000

Bảng giá tổng quát

Đăng ký dịch vụ Niềng Răng Thẩm Mỹ