Removable Teeth Price List at Saigon Dental Implants

THĂM KHÁM VÀ TƯ VẤN HỖ TRỢ
KHÁM VÀ TƯ VẤN KHÔNG TÍNH PHÍ
CHỤP X – QUANG QUANH CHÓP 100.000
CHỤP CEPHALO 300.000
CHỤP PANORAMA 300.000
CHỤP 3D KIỂM TRA TỔNG QUÁT RĂNG 500.000
RĂNG GIẢ THÁO LẮP GIÁ GỐC  GIÁ ƯU ĐÃI
RĂNG GIẢ THÁO LẮP ĐƠN LẺ
50%
RĂNG NHỰA THƯỜNG (VIỆT NAM) 400.000 200.000
RĂNG NHỰA NGOẠI (NHẬT) 600.000 300.000
RĂNG NHỰA JUSTY (MỸ) 800.000 400.000
RĂNG NHỰA COMPOSITE (ĐỨC) 1.000.000 500.000
RĂNG SỨ VITA (ĐỨC) 3.000.000 1.500.000
TOÀN HÀM
RĂNG NHỰA THƯỜNG (VIỆT NAM) 8.000.000 4.000.000
RĂNG NHỰA NGOẠI (NHẬT) 10.000.000 5.000.000
RĂNG NHỰA JUSTY (MỸ) 12.000.000 6.000.000
RĂNG NHỰA COMPOSITE (ĐỨC) 24.000.000 12.000.000
RĂNG SỨ VITA (ĐỨC) 36.000.000 18.000.000
HÀM KHUNG
KHUNG KIM LOẠI THƯỜNG 2.000.000
KHUNG KIM LOẠI TITAN 4.000.000
KHÓA ĐƠN (KIM LOẠI THƯỜNG – TITAN) 1.000.000 – 2.000.000
KHÓA ĐÔI (KIM LOẠI THƯỜNG – TITAN) 2.000.000 – 4.000.000
KHÓA BI (KIM LOẠI THƯỜNG – TITAN) 2.000.000 – 4.000.000
MÓC ĐÚC (KIM LOẠI THƯỜNG – TITAN) 500.000 – 1.000.000
LƯỚI CHỐNG GÃY 600.000
NHỰA MỀM
BÁN HÀM 1.000.000
TOÀN HÀM 3.000.000
MÓC MỀM 500.000
VÁ HÀM
BÁN HÀM 500.000
TOÀN HÀM 1.000.000
ĐỆM HÀM
NHỰA CỨNG BÁN HÀM 1.000.000
TOÀN HÀM 2.000.000
NHỰA MỀM BÁN HÀM 2.000.000
TOÀN HÀM 4.000.000

Bảng giá tổng quát

Đăng ký dịch vụ Hàm giả tháo lắp