Tooth Extraction Price List at Saigon Dental Implant Clinic

THĂM KHÁM VÀ TƯ VẤN HỖ TRỢ
KHÁM VÀ TƯ VẤN KHÔNG TÍNH PHÍ
CHỤP X – QUANG QUANH CHÓP 100.000
CHỤP CEPHALO 300.000
CHỤP PANORAMA 300.000
CHỤP 3D KIỂM TRA TỔNG QUÁT RĂNG 500.000
NHỔ RĂNG GIÁ GỐC  GIÁ ƯU ĐÃI 50%
NHỔ RĂNG LUNG LAY 600.000 – 1.000.000 300.000 – 500.000
NHỔ RĂNG CỬA (R1,2,3) 1.000.000 – 1.400.000 500.000 – 700.000
NHỔ RĂNG TIỀN CỐI (R4,5) 1.400.000 – 2.000.000 700.000 – 1.000.000
NHỔ RĂNG CỐI LỚN (R6,7) 2.000.000 – 4.000.000 1.000.000 – 2.000.000
NHỔ RĂNG MỌC LỆCH NGOÀI CUNG RĂNG 2.000.000 – 4.000.000 1.000.000 – 2.000.000
NHỔ RĂNG CỨNG KHỚP 2.000.000 – 6.000.000 1.000.000 – 3.000.000
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 CẤP I (MỌC THẲNG) 2.000.000 – 4.000.000 1.000.000 – 2.000.000
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 CẤP II (MỌC LỆCH 45 ĐỘ, 75 ĐỘ) 4.000.000 – 6.000.000 2.000.000 – 3.000.000
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 CẤP III (MỌC LỆCH 90 ĐỘ) 6.000.000 – 8.000.000 3.000.000 – 4.000.000
NHỔ RĂNG NGẦM TRONG XƯƠNG CẤP IV 6.000.000 – 10.000.000 3.000.000 – 5.000.000
NHỔ RĂNG BẰNG MÁY PIEZOTOME +1.000.000

Bảng giá tổng quát

Đăng ký dịch vụ Nhổ Răng Khôn