Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn

Dịch Vụ

Bác Sĩ

Bs thai vuong

Bác Sĩ CKI Cang Hồng Thái

Giám Đốc Chuyên môn

Bs nga vuong

Bác sĩ CKI Trần Thị Mỹ Nga

Bác Sĩ CKI – Chuyên Gia Niềng Răng

Bs hien vuong

Bác sĩ CKI Lê Thị Hiền

Bác Sĩ CKI – Chuyên Gia Răng Hàm Mặt

Bs tu vuong

Bác sĩ CKI Phan Hoàng Minh Tú

Bác sĩ CKI – Chuyên Gia Trồng Răng

Bs quynh vuong

Bác sĩ CKI Lê Ngọc Quỳnh

Bác sĩ CKI – Chuyên Gia Phục Hình Thẩm Mỹ

Thời Gian Làm Việc

Thứ Ba08:00–20:00
Thứ Tư08:00–20:00
Thứ Năm08:00–20:00
Thứ Sáu08:00–20:00
Thứ Bảy08:00–20:00
Chủ Nhật08:00–17:00
Thứ Hai08:00–20:00