Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn

Dịch Vụ

Bác Sĩ

Bác Sĩ CKI Cang Hồng Thái

Giám Đốc Chuyên môn

Bác sĩ CKI Trần Thị Mỹ Nga

Bác Sĩ CKI – Chuyên Gia Niềng Răng

Bác sĩ CKI Lê Thị Hiền

Bác Sĩ CKI – Chuyên Gia Răng Hàm Mặt

Bác sĩ CKI Phan Hoàng Minh Tú

Bác sĩ CKI – Chuyên Gia Trồng Răng

Bác sĩ CKI Lê Ngọc Quỳnh

Bác sĩ CKI – Chuyên Gia Phục Hình Thẩm Mỹ

Thời Gian Làm Việc

Thứ Ba08:00–20:00
Thứ Tư08:00–20:00
Thứ Năm08:00–20:00
Thứ Sáu08:00–20:00
Thứ Bảy08:00–20:00
Chủ Nhật08:00–17:00
Thứ Hai08:00–20:00