Porcelain Dental Crown Prices List at Saigon Dental Implants

Tổng lượt xem: 325 lượt xem
Theo dõi Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn trên

Latest update on cosmetic porcelain dental crown prices in Ho Chi Minh City. Contact Saigon Dental Implants immediately for advice and attractive incentives.

Boc rang su new compressed

PORCELAIN DENTAL CROWN COST DISCOUNT
METAL PORCELAIN CROWN
30%
REGULAR METAL PORCELAIN CROWN (01 YEAR WARRANTY) 91 USD 65 USD
TITAN METAL PORCELAIN CROWN (03 YEAR WARRANTY) 152 USD 108 USD
PRECIOUS METAL PORCELAIN CROWN (05 YEAR WARRANTY) 608 USD 435 USD
METALLESS PORCELAIN CROWN 50%
UNC ZIRCONIA PORCELAIN CROWN (KOREAN) (03 YEAR WARRANTY)
(ONLY TREAT 1 – 3 TOOTH)
260 USD 130 USD
DDBIO FULL PORCELAIN CROWN (ZIRCONIA BRILLIANT – GERMANY) (05 YEAR WARRANTY) 348 USD 174 USD
CERCON FULL PORCELAIN CROWN (GERMANY) (07 YEAR WARRANTY) 435 USD 217 USD
CERCON HT FULL PORCELAIN CROWN (GERMANY) (07 YEAR WARRANTY) 608 USD 304 USD
ZOLID FULL PORCELAIN CROWN (GERMANY) (10 YEAR WARRANTY) 608 USD 304 USD
LAVA FULL PORCELAIN CROWN (USA)Icon hot (15 YEAR WARRANTY) 695 USD 348 USD
LISI FULL PORCELAIN CROWN (JAPAN) (10 YEAR WARRANTY) 870 USD 435 USD
*CERAMIC TOOTH ON IMPLANT +43 USD (FOR CUSTOMER DONE IMPLANT TREATMENT AT OTHER DENTAL)

Bảng giá tổng quát

Đăng ký dịch vụ Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ

Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn đã được Sở Y tế tại thành phố thẩm định và cấp phép thực hiện các danh mục kỹ thuật nha khoa khác nhau. Quý khách hàng sẽ chỉ được cung cấp các dịch vụ nằm trong danh mục kỹ thuật được Sở Y tế cho phép tại từng phòng khám. Đối với những danh mục kỹ thuật không nằm trong phạm vi được phép, quý khách sẽ phải thực hiện tại bệnh viện.