Porcelain Veneer Price List at Saigon Dental Implants

Tổng lượt xem: 325 lượt xem
Theo dõi Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn trên

Update the latest porcelain veneer price list in 2024 at Saigon Dental Clinic. Contact us now for advice and to schedule an appointment!

Dan rang su banner compressed

PORCELAIN VENEER 30%
EMAX PORCELAIN VENEERIcon hot (05 YEAR WARRANTY) 435 USD 304 USD
LISI PRESS PORCELAIN VENEERIcon hot (05 YEAR WARRANTY) 608 USD 435 USD
EMAX INLAY/ONLAY 217 USD

Bảng giá tổng quát

Đăng ký dịch vụ Dán Răng Sứ Veneer

Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn đã được Sở Y tế tại thành phố thẩm định và cấp phép thực hiện các danh mục kỹ thuật nha khoa khác nhau. Quý khách hàng sẽ chỉ được cung cấp các dịch vụ nằm trong danh mục kỹ thuật được Sở Y tế cho phép tại từng phòng khám. Đối với những danh mục kỹ thuật không nằm trong phạm vi được phép, quý khách sẽ phải thực hiện tại bệnh viện.