Price List for Root Canal Treatment at Saigon Dental Implant Clinic

Tổng lượt xem: 323 lượt xem
Theo dõi Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn trên

Chua tuy banner new compressed

ROOT CANAL TREATMENT COST 50% DISCOUNT
ROOT CANAL TREATMENT (R1,2,3) 87 – 130 USD 44 – 65 USD
ROOT CANAL TREATMENT (R4,5) 130 – 174 USD 65 – 87 USD
ROOT CANAL TREATMENT (R6,7) 174 – 220 USD 87 – 110 USD
ROOT CANAL TREATMENT FOR INFECTED TOOTH (R1,2,3) 174 – 220 USD 87 – 110 USD
ROOT CANAL TREATMENT FOR INFECTED TOOTH (R4,5) 220 – 260 USD 110 – 130 USD
ROOT CANAL TREATMENT FOR INFECTED TOOTH (R6,7) 260 – 348 USD 130 – 174 USD
DENTAL FILLINGS/RESTORATIONS/ROOT CANAL TREATMENT 174 – 348 USD 87 – 174 USD
DENTAL PULP CAP (BIODENTINE) 87 – 174 USD 44 – 87 USD
TREAT SPINAL CORD USING MTA +43 USD
METAL SCRAPS 22 – 44 USD
NON – METALLIC FILE 87 – 130 USD
METAL LATCH 22 – 35 USD
BIOLOGICAL LOCK 35 – 87 USD
PERIODONTICAL TREATMENT 44 – 65 USD / TOOTH
217 – 435 USD / JAW
SCRAPE – TRIM TOOTH TIPS 130 – 217 USD
TOOTH CROWN REMOVAL 13 – 22 USD
REMOVE DENTAL BRACES 9 – 22 USD

Bảng giá tổng quát

Đăng ký dịch vụ Nội Nha Chữa Tủy Răng

Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn đã được Sở Y tế tại thành phố thẩm định và cấp phép thực hiện các danh mục kỹ thuật nha khoa khác nhau. Quý khách hàng sẽ chỉ được cung cấp các dịch vụ nằm trong danh mục kỹ thuật được Sở Y tế cho phép tại từng phòng khám. Đối với những danh mục kỹ thuật không nằm trong phạm vi được phép, quý khách sẽ phải thực hiện tại bệnh viện.