Teeth Whitening Price List at Saigon Dental Implants

Tổng lượt xem: 306 lượt xem
Theo dõi Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn trên

Tay trang rang banner compressed

TEETH WHITENING COST 50% DISCOUNT
TEETH WHITENING AT THE CLINIC 217 USD 109 USD
HOME DRAIN CLEANING 43 USD 22 USD
TEETH WHITENING KIT AT – HOME 43 USD 22 USD
*Teeth whitening at the clinic using Blue Laser technology +43USD

Bảng giá tổng quát

Đăng ký dịch vụ Tẩy Trắng Răng

Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn đã được Sở Y tế tại thành phố thẩm định và cấp phép thực hiện các danh mục kỹ thuật nha khoa khác nhau. Quý khách hàng sẽ chỉ được cung cấp các dịch vụ nằm trong danh mục kỹ thuật được Sở Y tế cho phép tại từng phòng khám. Đối với những danh mục kỹ thuật không nằm trong phạm vi được phép, quý khách sẽ phải thực hiện tại bệnh viện.