Bảng Giá Cạo Vôi Răng tại Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn

THĂM KHÁM VÀ TƯ VẤN HỖ TRỢ
KHÁM VÀ TƯ VẤN KHÔNG TÍNH PHÍ
CHỤP X – QUANG QUANH CHÓP 100.000
CHỤP CEPHALO 300.000
CHỤP PANORAMA 300.000
CHỤP 3D KIỂM TRA TỔNG QUÁT RĂNG 500.000
CẠO VÔI RĂNG GIÁ GỐC GIÁ ƯU ĐÃI 50%
CẠO VÔI RĂNG CẤP ĐỘ I 600.000 300.000
CẠO VÔI RĂNG CẤP ĐỘ II 1.000.000 500.000
CẠO VÔI RĂNG CẤP ĐỘ III 2.000.000 1.000.000

Bảng giá tổng quát

Đăng ký dịch vụ Cạo Vôi Răng