Bảng Giá Chữa Tủy Răng tại Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn

THĂM KHÁM VÀ TƯ VẤN HỖ TRỢ
KHÁM VÀ TƯ VẤN KHÔNG TÍNH PHÍ
CHỤP X – QUANG QUANH CHÓP 100.000
CHỤP CEPHALO 300.000
CHỤP PANORAMA 300.000
CHỤP 3D KIỂM TRA TỔNG QUÁT RĂNG 500.000
CHỮA TỦY RĂNG GIÁ GỐC  GIÁ ƯU ĐÃI 50%
CHỮA TỦY RĂNG CỬA (R1,2,3) 2.000.000 – 3.000.000 1.000.000 – 1.500.000
CHỮA TỦY RĂNG TIỀN CỐI (R4,5) 3.000.000 – 4.000.000 1.500.000 – 2.000.000
CHỮA TỦY RĂNG CỐI LỚN (R6,7) 4.000.000 – 5.000.000 2.000.000 – 2.500.000
CHỮA TỦY RĂNG CỬA NHIỄM TRÙNG (R1,2,3) 4.000.000 – 5.000.000 2.000.000 – 2.500.000
CHỮA TỦY RĂNG TIỀN CỐI NHIỄM TRÙNG (R4,5) 5.000.000 – 6.000.000 2.500.000 – 3.000.000
CHỮA TỦY RĂNG CỐI LỚN NHIỄM TRÙNG (R6,7) 6.000.000 – 8.000.000 3.000.000 – 4.000.000
CHỮA LẠI TỦY RĂNG/CHỮA TỦY CÒN SÓT/NỘI NHA LẠI 4.000.000 – 8.000.000 2.000.000 – 4.000.000
CHE TỦY (BIODENTINE) 2.000.000 – 4.000.000 1.000.000 – 2.000.000
CHỮA TỦY SỬ DỤNG MTA +1.000.000
CÙI GIẢ KIM LOẠI 500.000 – 1.000.000
CÙI GIẢ KHÔNG KIM LOẠI 2.000.000 – 3.000.000
CHỐT SỢI 800.000 – 1.000.000
ĐIỀU TRỊ NHA CHU 1.000.000 – 1.500.000
5.000.000 – 10.000.000
NẠO NANG – CẮT CHÓP 3.000.000 – 5.000.000
THÁO MÃO 300.000 – 500.000
THÁO CHỐT 200.000 – 500.000

Bảng giá tổng quát

Đăng ký dịch vụ Nội Nha Chữa Tủy Răng