Dental Implant Price List at Saigon Dental Implants

Tổng lượt xem: 290 lượt xem
Theo dõi Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn trên

Trong rang implant banner pc

SINGLE DENTAL IMPLANT COST DISCOUNT
HIGH QUALITY KOREAN IMPLANT (DENTIUM) 739 USD 652 USD
ITALIA IMPLANT (C-TECH) 870 USD 782 USD
USA IMPLANT (SUPERLINE) 1.000 USD 870 USD
SWITZERLAND IMPLANT (NEODENT)Icon hot 1.435 USD 1.000 USD
SWEDEN IMPLANT (NOBEL) 1.456 USD 1.304 USD
SWITZERLAND IMPLANT (STRAUMANN) 1.652 USD 1.478 USD
*Price includes Implant and Abutment joint
FULL JAW DENTAL IMPLANT
COST DISCOUNT
IMPLANT
IMPLANT ALL ON 2 DENTIUM 1.478 USD 1.304 USD
IMPLANT ALL ON 2 C-TECH 1.739 USD 1.565 USD
IMPLANT ALL ON 2 SUPERLINE 2.000 USD 1.739 USD
IMPLANT ALL ON 2 NEODENT 2.869 USD 2.000 USD
MPLANT ALL ON 2 NOBEL 2.913 USD 2.608 USD
IMPLANT ALL ON 2 STRAUMANN 3.304 USD 2.956 USD
IMPLANT ALL ON 4 DENTIUM 2.956 USD 2.608 USD
IMPLANT ALL ON 4 C-TECH 3.478 USD 3.130 USD
IMPLANT ALL ON 4 SUPERLINE 4.000 USD 3.478 USD
IMPLANT ALL ON 4 NEODENT 5.739 USD 4.000 USD
MPLANT ALL ON 4 NOBEL 5.826 USD 5.216 USD
IMPLANT ALL ON 4 STRAUMANN 6.608 USD 5.912 USD
IMPLANT ALL ON 6 DENTIUM 4.434 USD 3.913 USD
IMPLANT ALL ON 6 C-TECH 5.217 USD 4.695 USD
IMPLANT ALL ON 6 SUPERLINE 6.000 USD 5.217 USD
IMPLANT ALL ON 6 NEODENT 8.608 USD 6.000 USD
MPLANT ALL ON 6 NOBEL 8.740 USD 7.826 USD
IMPLANT ALL ON 6 STRAUMANN 9.913 USD 8.870 USD
FULL DENTAL RESTORATION
OVERDENTURE ON IMPLANTS (COMPOSITE) 1.086 USD 956 USD 
ALL ON 4 IMPLANT SUPPORTED DENTURES WITH PORCELAIN CROWN (DIRECTLY VENEERED) 3.869 USD  3.478 USD
SCREW – RETAINED HYBRID FULL ARCH (ALL ON HYBRID) 5.826 USD 5.217 USD 
BIOHPP FULL ARCH RESTORATION 7.260 USD 6.521 USD 

Bảng giá tổng quát

Đăng ký dịch vụ Trồng răng Implant

Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn đã được Sở Y tế tại thành phố thẩm định và cấp phép thực hiện các danh mục kỹ thuật nha khoa khác nhau. Quý khách hàng sẽ chỉ được cung cấp các dịch vụ nằm trong danh mục kỹ thuật được Sở Y tế cho phép tại từng phòng khám. Đối với những danh mục kỹ thuật không nằm trong phạm vi được phép, quý khách sẽ phải thực hiện tại bệnh viện.