Saigon Dental Implant Clinic (SG) is pleased to provide our customers with a detailed price list of our services, offering discounts of up to 50% on the cost. When you visit our dental clinic, you will experience the most reputable, highest quality, and most dedicated services.

I. EXAMINATION, CONSULTATION, X-RAY
CONSULTATION EXAMINATION SUPPORT
EXAMINATION AND CONSULTATION FREE
DENTAL X-RAY FREE
CLINIC EXAMINATION (When necessary) FREE

II. FILLING TEETH

FILLING TEETH ORIGINAL PRICE DISCOUNT 50%
FILLING TEETH STAGE 1 600.000 300.000
FILLING TEETH STAGE 2 1.000.000 500.000
TRÁM RĂNG THẨM MỸ / ĐẮP MẶT RĂNG 1.000.000 500.000
TRÁM KẼ RĂNG THƯA 2.000.000 1.000.000
TRÁM RĂNG KHUYẾT CỔ 1.000.000 500.000
TRÁM RĂNG KẾT THÚC CHỮA TỦY 1.000.000 500.000

III. ROOT CANAL TREATMENT

ROOT CANAL TREATMENT ORIGINAL PRICE DISCOUNT 50%
CHỮA TỦY RĂNG CỬA (R1,2,3) 2.000.000 1.000.000
CHỮA TỦY RĂNG TIỀN CỐI (R4,5) 2.500.000 1.250.000
CHỮA TỦY RĂNG CỐI LỚN (R6,7) 3.000.000 1.500.000
CHỮA TỦY RĂNG CỬA NHIỄM TRÙNG (R1,2,3) 4.000.000 2.000.000
CHỮA TỦY RĂNG TIỀN CỐI NHIỄM TRÙNG (R4,5) 5.000.000 2.500.000
CHỮA TỦY RĂNG CỐI LỚN NHIỄM TRÙNG (R6,7) 6.000.000 3.000.000
CHỮA TỦY RĂNG ĐÃ BỌC SỨ 6.000.000 3.000.000
CHỮA LẠI TUỶ RĂNG/CHỮA TUỶ RĂNG CÒN SÓT/NỘI NHA LẠI 2.000.000 – 6.000.000  1.000.000 – 3.000.000
CHỮA LẠI TUỶ RĂNG/CHỮA TUỶ RĂNG CÒN SÓT/NỘI NHA LẠI (NHIỄM TRÙNG) 6.000.000 – 8.000.000 3.000.000 – 4.000.000
CHỮA TỦY QUAY MTA +2.000.000 Đ
CÙI GIẢ 1.000.000 500.000
CHỐT KIM LOẠI 1.000.000 500.000
CHỐT SỢI SINH HỌC 1.600.000 800.000
ĐIỀU TRỊ NHA CHU 2.000.000 1.000.000
ĐIỀU TRỊ ÁP XE (ABCES) 3.000.000 – 6.000.000 1.500.000 – 3.000.000
NẠO NANG – CẮT CHÓP 6.000.000 – 10.000.000 3.000.000 – 5.000.000
THÁO SỨ/ THÁO PHỦ SỨ NANO (ĐÃ ĐIỀU TRỊ Ở NƠI KHÁC) 500.000 Đ/RĂNG

IV. NHỔ RĂNG

NHỔ RĂNG ORIGINAL PRICE DISCOUNT 50%
NHỔ RĂNG LUNG LAY 600.000 300.000
NHỔ RĂNG CỬA (R1,2,3) 1.000.000 500.000
NHỔ RĂNG TIỀN CỐI (R4,5) 1.200.000 600.000
NHỔ RĂNG CỐI LỚN (R6,7) 1.400.000 700.000
NHỔ RĂNG MỌC LỆCH 2.000.000 – 4.000.000 1.000.000 – 2.000.000
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 (Hàm trên) 2.000.000 1.000.000
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 (Hàm dưới) 3.000.000 1.500.000
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 MỌC LỆCH 45 ĐỘ (Hàm trên) 3.000.000 1.500.000
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 MỌC LỆCH 45 ĐỘ (Hàm dưới) 4.000.000 2.000.000
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 MỌC LỆCH 90 ĐỘ (Hàm trên) 4.000.000 2.000.000
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 MỌC LỆCH 90 ĐỘ (Hàm dưới) 6.000.000 3.000.000
NHỔ RĂNG MỌC NGẦM 6.000.000 – 10.000.000 3.000.000 – 5.000.000
NHỔ RĂNG BẰNG MÁY PIEZOTOME +1.000.000 Đ

CẠO VÔI RĂNG

CẠO VÔI RĂNG ORIGINAL PRICE DISCOUNT 50%
CẠO VÔI RĂNG CẤP ĐỘ 1 600.000 300.000
CẠO VÔI RĂNG CẤP ĐỘ 2 1.000.000 500.000
THỔI CÁT KẼ RĂNG, ĐÁNH BÓNG CẤP ĐỘ 1 800.000 400.000
THỔI CÁT KẼ RĂNG, ĐÁNH BÓNG CẤP ĐỘ 2 1.200.000 600.000
THỔI CÁT KẼ RĂNG, ĐÁNH BÓNG RĂNG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH NHA 1.000.000 500.000

VI. NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA

NIỀNG RĂNG CHỈNH NHA
ORIGINAL PRICE DISCOUNTED PRICE
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI 
CẤP ĐỘ 1 32.000.000 16.000.000
CẤP ĐỘ 2 50.000.000 25.000.000
CẤP ĐỘ 3 64.000.000 32.000.000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ 
CẤP ĐỘ 1 40.000.000 26.000.000
CẤP ĐỘ 2 60.000.000 39.000.000
CẤP ĐỘ 3 80.000.000 52.000.000
HỆ THỐNG MẮC CÀI TỰ BUỘC +30%
NIỀNG RĂNG MẶT TRONG / MẶT LƯỠI  TUỲ MỨC ĐỘ 90.000.000 – 140.000.000 63.000.000 – 98.000.000
NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT INVISALIGN TUỲ SỐ LƯỢNG KHAY 100.000.000 -150.000.000 70.000.000 – 105.000.000
ĐẶT MINI VIS KÉO RĂNG 1.500.000 – 2.500.000
KHÍ CỤ NONG HÀM 5.000.000 Đ/ĐƠN VỊ
HÀM DUY TRÌ SAU CHỈNH NHA 1.000.000 – 2.000.000 Đ/HÀM
KHÍ CỤ GIỮ KHOẢNG CHO RĂNG VĨNH VIỄN MỌC 2.000.000 Đ/CÁI
CHỈNH NHA – THÁO MẮC CÀI (ĐÃ ĐIỀU TRỊ NƠI KHÁC) 1.500.000 Đ/TRƯỜNG HỢP
CHỈNH NHA – THÁO KHÍ CỤ DUY TRÌ (ĐÃ ĐIỀU TRỊ NƠI KHÁC) 700.000 Đ/TRƯỜNG HỢP

VII. ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI

ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI ORIGINAL PRICE DISCOUNT 50%
CẮT NƯỚU 3.000.000 1.500.000 đ/răng
PHẪU THUẬT TÁI TẠO ĐƯỜNG CƯỜI THẪM MỸ 18.000.000 9.000.000 đ/hàm
LÀM HỒNG NƯỚU RĂNG ĐƠN LẺ 1.500.000
LÀM HỒNG NƯỚU TOÀN HÀM 12.000.000

VIII. TRỒNG RĂNG SỨ

TRỒNG RĂNG SỨ THẨM MỸ

ORIGINAL PRICE

DISCOUNTED PRICE

GIÁ RĂNG SỨ THƯỜNG

 30%

RĂNG SỨ KIM LOẠI THƯỜNG NIKEN – CROM (BH 12 tháng) 2.000.000 1.400.000
RĂNG SỨ KIM LOẠI TITAN (BH 3 năm) 3.000.000 2.100.000

GIÁ RĂNG SỨ CAO CẤP

50%

RĂNG TOÀN SỨ ZIRCONIA (BH 10 năm) 7.000.000 3.500.000
RĂNG SỨ CERCON HT (BH 12 NĂM) 9.000.000 4.500.000
RĂNG SỨ CAO CẤP LAVA PLUS (BH 20 năm) 12.000.000
6.000.000

MẶT DÁN SỨ

30%

MẶT DÁN SỨ VENEERS EMAX PRESS (BH 10 năm) 10.000.000 7.000.000
INLAY/ONLAY
 INLAY/ONLAY EMAX 5.000.000
IX. RĂNG GIẢ THÁO LẮP
RĂNG GIẢ THÁO LẮP ORIGINAL PRICE DISCOUNT 50%
RĂNG THÁO LẮP MỸ 700.000 350.000
RĂNG THÁO LẮP ĐỨC 1.000.000 500.000
RĂNG THÁO LẮP VITA SỨ 2.400.000 1.200.000
TOÀN HÀM THÁO LẮP MỸ (>10 răng) 12.000.000 6.000.000
TOÀN HÀM THÁO LẮP ĐỨC (>10 răng) 18.000.000 9.000.000
TOÀN HÀM THÁO LẮP VITA SỨ (>10 răng) 35.000.000 17.500.000
HÀM KHUNG (Chưa bao gồm răng) 2.500.000
HÀM LIÊN KẾT (Chưa bao gồm răng) 4.200.000
HÀM NHỰA DẺO (Chưa bao gồm răng) 2.800.000
ĐỆM HÀM CỨNG 1.200.000
RHEIN 83 (TRÊN RĂNG THẬT) 3.500.000
LƯỚI CHỐNG GÃY 600.000
VÁ HÀM GÃY VỠ 1.000.000 Đ
KEO DÁN HÀM 300.000 Đ

X. TRỒNG RĂNG IMPLANT

TRỒNG RĂNG IMPLANT

ORIGINAL PRICE

DISCOUNTED PRICE

GIÁ IMPLANT ĐƠN LẺ

10% – 30%

IMPLANT HÀN QUỐC TIÊU CHUẨN (Biotem) 15.000.000 13.500.000
IMPLANT HÀN QUỐC CAO CẤP (Dentium) 19.000.000 17.100.000
IMPLANT Ý (C-Tech) 21.000.000 18.900.000
IMPLANT MỸ (Superline) 25.000.000 22.500.000
IMPLANT THỤY SĨ (Neodent) 34.000.000 23.800.000
IMPLANT SUPER ACTIVE (Nobel/Straumann) 38.000.000 34.200.000

GIÁ IMPLANT TOÀN HÀM

10%

THÁO LẮP
HÀM PHỦ TRÊN 2 IMPLANT 60.000.000 54.000.000
HÀM PHỦ TRÊN 4 IMPLANT 90.000.000 81.000.000
CỐ ĐỊNH

IMPLANT ALL ON 4 (Hàm nhựa) 141.000.000 126.900.000
IMPLANT ALL ON 4 ( Hàm sứ) 171.000.000 153.900.000
IMPLANT ALL ON 4 HYBRID 189.000.000 170.100.000
IMPLANT ALL ON 4 BIOHPP 239.000.000 215.100.000
IMPLANT ALL ON 6 (Hàm nhựa) 191.000.000 171.900.000
IMPLANT ALL ON 6 (Hàm sứ) 226.000.000 203.400.000
IMPLANT ALL ON 6 HYBRID 249.000.000 224.100.000
IMPLANT ALL ON 6 BIOHPP 299.000.000 269.100.000
CHI PHÍ DỊCH VỤ ĐI KÈM IMPLANT 
KHỚP NỐI ABUTMENT ĐI KÈM 6.500.000 FULL PACKAGE INCLUDED WHEN USING DENTAL IMPLANT SERVICE
RĂNG SỨ TITAN TRÊN IMPLANT ĐI KÈM 3.000.000
BALL ABUTMENT IMPLANT/LOCATOR IMPLANT 5.000.000
RĂNG TẠM TỨC THÌ TRÊN IMPLANT 3.000.000
RĂNG TẠM TỨC THÌ TOÀN HÀM (Sử dụng 6-8 tháng) 10.000.000 – 15.000.000
CẤY GHÉP XƯƠNG IMPLANT 3.000.000 – 6.000.000
MÀNG XƯƠNG COLLAGEN 3.000.000 – 6.000.000
MÀNG XƯƠNG TITANIUM 5.000.000 – 10.000.000
NÂNG XOANG KÍN 6.000.000
NÂNG XOANG HỞ 10.000.000
THANH BAR THÁO LẮP 40.000.000

VI. TẨY TRẮNG RĂNG

TẨY TRẮNG RĂNG ORIGINAL PRICE DISCOUNTED PRICE
TẨY TRẮNG RĂNG TẠI PHÒNG KHÁM  5.000.000 2.500.000
MÁNG DUY TRÌ TẠI NHÀ 1.000.000 500.000
TUÝP TẨY TRẮNG RĂNG TẠI NHÀ 1.000.000 500.000

VII. RĂNG TRẺ EM

RĂNG TRẺ EM ORIGINAL PRICE DISCOUNT 50%
TRÁM RĂNG SỮA TRẺ EM 200.000 100.000
CẠO VÔI RĂNG TRẺ EM 600.000 300.000
CHỮA TỦY RĂNG TRẺ EM 1.000.000 – 3.000.000
NHỔ RĂNG SỮA 200.000 100.000
NHỔ RĂNG SỮA (CÓ GÂY TÊ) 400.000 200.000
HÀM TRAINER NẮN CHỈNH RĂNG 3.000.000 – 5.000.000

VIII. OTHER SERVICES

OTHER SERVICES ORIGINAL PRICE DISCOUNT 50%
ĐÍNH ĐÁ RĂNG (Không bao gồm viên đá) 1.000.000 500.000
ĐẮP RĂNG KHỂNH / ĐẮP RĂNG NANH 2.000.000 1.000.000
MÁNG CHỐNG NGHIẾN 2.000.000 – 3.000.000
NƯỚC SÚC MIỆNG KIN 150.000
*Pricing is in VND/unit

*Price do not include VAT

Above is the detailed price list at Saigon Dental Implant Center. To accurately determine your dental condition and the suitable treatment method along with its cost, please feel free to contact us or visit our clinic directly. Our dentists will conduct a thorough examination and provide specific advice.

    ĐĂNG KÝ ƯU ĐÃI
    #Price List Saigon Dental Implant Center