Price List for Braces – Orthodontics at Saigon Dental Implants

Tổng lượt xem: 308 lượt xem
Theo dõi Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn trên

Find out details about the Price List for Braces, including services and braces time. Choose the appropriate braces package to ensure effectiveness and save costs at Saigon Dental Implants

Banner nieng rang tham my pc

ORTHODONTIC – DENTAL BRACE COST DISCOUNT
METAL BRACES STAGE I 1.391 USDKm 50 695 USD
STAGE II 2.173 USDKm 50 1.087 USD
STAGE III 2.782 USDKm 50 1.391 USD
COMPOSITE BRACES STAGE I 1.826 USDKm 50 913 USD
STAGE II 2.608 USDKm 50 1.304 USD
STAGE III 3217 USDKm 50 1.608 USD
CERAMIC BRACES STAGE I 1.739 USDKm 35 1.130 USD
STAGE II 2.608 USDKm 35 1.695 USD
STAGE III 3.478 USDKm 35 2.260 USD
SELF-LIGATING BRACKET SYSTEM +30%
DENTAL BRACES FOR THE UPPER/LOWER TEETH DEPENDING ON THE LEVEL 3.913 – 6.086 USDKm 30 2.826 – 4.347 USD
INVISALIGN CLEAR ALIGNERS AS PER THE QUANTITY OF TRAYS 4.347 – 6.521 USDKm 30 3.043 – 5.217 USD

Bảng giá tổng quát

Đăng ký dịch vụ Niềng Răng Thẩm Mỹ

Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn đã được Sở Y tế tại thành phố thẩm định và cấp phép thực hiện các danh mục kỹ thuật nha khoa khác nhau. Quý khách hàng sẽ chỉ được cung cấp các dịch vụ nằm trong danh mục kỹ thuật được Sở Y tế cho phép tại từng phòng khám. Đối với những danh mục kỹ thuật không nằm trong phạm vi được phép, quý khách sẽ phải thực hiện tại bệnh viện.