Removable Teeth Price List at Saigon Dental Implants

Tổng lượt xem: 302 lượt xem
Theo dõi Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn trên

Giao ham thao lap 1 compressed

REMOVEABLE DENTURES COST DISCOUNT
SINGLE REMOVEABLE DENTURES
50%
VIETNAM PLASTIC TOOTH 18 USD 9 USD
ARDENT PLASTIC TOOTH (ITALIA) 26 USD 13 USD
JUSTY PLASTIC TOOTH (USA) 34 USD 17 USD
COMPOSITE PLASTIC TOOTH (GERMANY) 68 USD 34 USD
VITA CERAMIC TOOTH (GERMANY) 130 USD 65 USD
FULL JAWS
VIETNAM PLASTIC TOOTH (VIETNAM) 348 USD 174 USD
ARDENT PLASTIC TOOTH (ITALIA) 435 USD 217 USD
JUSTY PLASTIC TOOTH (USA) 522 USD 261 USD
COMPOSITE PLASTIC TOOTH (GERMANY) 1.043 USD 522 USD
VITA CERAMIC TOOTH (GERMANY) 1.565 USD 783 USD
TOOTH FRAME JAWS
REGULAR METAL FRAME 86 USD
TITAN METAL FRAME 174 USD
SINGLE LOCK (REGULAR – TITAN) 43 – 86 USD
DOUBLE LOCK (REGULAR – TITAN) 86 – 174 USD
KHÓA BI (REGULAR – TITAN) 86 – 174 USD
CAST HOOK (REGULAR – TITAN) 22 – 43 USD
ANTI-FRACTURE NET 26 USD
SOFT PLASTIC JAWS
SEMI-JAW 43 USD
FULL JAWS 130 USD
SOFT HOOK 22 USD
REPAIR BROKEN DENTURES
SEMI-JAW 22 USD
FULL JAWS 43 USD
SOFT DENTURE LINER
HARD JAW PLASTIC SEMI-JAW 43 USD
FULL JAWS 86 USD
SOFT JAW PLASTIC SEMI-JAW 86 USD
FULL JAWS 174 USD

Bảng giá tổng quát

Đăng ký dịch vụ Hàm giả tháo lắp

Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn đã được Sở Y tế tại thành phố thẩm định và cấp phép thực hiện các danh mục kỹ thuật nha khoa khác nhau. Quý khách hàng sẽ chỉ được cung cấp các dịch vụ nằm trong danh mục kỹ thuật được Sở Y tế cho phép tại từng phòng khám. Đối với những danh mục kỹ thuật không nằm trong phạm vi được phép, quý khách sẽ phải thực hiện tại bệnh viện.