Block "top-chi-tiet-bai-viet" not found

Payment Policy

Lượt xem: 2748
Theo dõi Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn trên

To provide our valued customers with the most comprehensive dental services, Saigon Implant Dental Center offers three payment methods for easy selection.

Chính sách thanh toán nha khoa trồng răng sài gòn
chính sách thanh toán nha khoa trồng răng sài gòn

Payment Methods

Customers at Saigon Implant Dental Center can choose from three payment options: CASH, CARD, BANK TRANSFER.

Các hình thức thanh toán nha khoa trồng răng sài gòn
các hình thức thanh toán nha khoa trồng răng sài gòn

Cash Payment

Pay directly at Saigon Implant Dental Center.

Customers will receive an invoice and relevant documents.

Debit/Credit Card Payment

Card payment directly at Saigon Implant Dental Center.

Customers will receive an invoice and relevant documents.

Note: In the case of card payment, customers may incur fees.

Bank Transfer Payment

Customers are required to transfer money to the account of CANG HONG THAI at SACOMBANK – Ho Chi Minh City branch, using the following information:

Account Number: 060035791755

Bank: SACOMBANK – Chi nhánh TPHCM

Account Holder: CANG HỒNG THÁI

Note: To minimize errors in the payment information reception and management process, customers are requested to include the following details in the transfer message: Customer Name – Service – Phone Number.

Payment Policies for Each Service

Depending on the service and agreement with Saigon Implant Dental Center, customers can choose to pay the entire fee at once or in installments.

Full Payment

Applicable to all services completed in a single appointment and services that do not support two-stage payments or installment payments.

2-Installment Payment

Only applicable to Implant services, North Bridge porcelain dental implant services, aesthetic porcelain dental implant services, and orthodontic services.

Service Details Payment Schedule
Implant Service Installment 1: Pay 70% of the total service fee on the day of placing the implant.

Installment 2: Pay the remaining 30% on the day of completing the placement of porcelain teeth.

Porcelain Bridge Service Installment 1: Pay 50% of the total service fee on the day of grinding teeth and taking impressions.

Installment 2: Pay the remaining 50% on the day of completing the placement of porcelain teeth.

Porcelain Crown Service Installment 1: Pay 50% of the total service fee on the day of grinding teeth and taking impressions.

Installment 2: Pay the remaining 50% on the day of completing the placement of porcelain teeth.

Orthodontic Service Installment 1: Pay 70% of the total service fee on the day of attaching braces.

Installment 2: Pay the remaining 30% on the day of removing braces.

 

Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn đã được Sở Y tế tại thành phố thẩm định và cấp phép thực hiện các danh mục kỹ thuật nha khoa khác nhau. Quý khách hàng sẽ chỉ được cung cấp các dịch vụ nằm trong danh mục kỹ thuật được Sở Y tế cho phép tại từng phòng khám. Đối với những danh mục kỹ thuật không nằm trong phạm vi được phép, quý khách sẽ phải thực hiện tại bệnh viện.